T & L Longhorns

Home | Herd Sires | Cows | Cows | Cows | Heifers | babies | My Pics | Contact Us | Longhorn Links
TLC Annie Oakley

                                             Hunts Command Respect
                              Hunts Demands Respect
                                             Hunts Black Beauty
  LC Bladen
                                             Watson 83
                              CWR Windchime
                                             Cowbell
 
                                             Watson 83
                              Gun Smoke
                                             Delta Judy
  Wiregrass Princess 133/3
                                             Wiregrass Phenomenon
                              Wiregrass Movin On
                                             Wiregrass Mere
 
Horn Measurements:
9/5/11      15 3/4"
10/22/11   19 3/4"
11/28/11   21 7/8"
2/4/12       27 1/2"
3/5/12       30 1/8"
4/6/12       33 1/8"
5/16/12     36 3/4"ttt   38 1/4"T
6/18/12     39 1/2"ttt
8/4/12       42 1/2"ttt
9/3/12       44 3/16"ttt
11/6/12     47 1/4"ttt
12/25/12   49"ttt